Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2008, στις 26 Φεβρουαρίου 2010, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών, κατά ειδικότητα, στους οποίους περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 31.12.2009 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων,ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα ανάρτησής τους, δηλαδή από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2010. Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του
ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη
 
Προδημοτική
Δασκάλων

Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής Γυμναστικής)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εκπαιδευτικής Ακουολογίας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Εργοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Κωφών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Λογοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Μουσικοθεραπείας)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Τύφλών)
Ειδικός Εκπαιδευτικός (Φυσιοθεραπείας)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών :
 
Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880
Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467
Μάριος Ρήγας 99423223
Λάζαρος Αβραάμ 99787472