Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών χαιρετίζει με ικανοποίηση τις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Επιτροπής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, Καθηγητή Γιώργου Τσιάκαλου, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τόσο των μαθημάτων όσο και του ωρολόγιου προγράμματος των σχολείων μας. Οι αλλαγές που προωθούνται και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης και παραγωγικής δουλειάς που έγινε από την Επιτροπή αλλά και τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν τον τελευταίο χρόνο, μας εισάγουν, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό των εισηγήσεων, στην εποχή του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, που αποτέλεσε το μεγάλο στόχο του Μανιφέστου της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, για την Παιδεία του τόπου μας.