ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση Τύπου
Ημερίδα
«Η Έρευνα ως Μοχλός Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Κύπρο»

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Η Έρευνα ως Μοχλός Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στην Κύπρο» την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010, στο Κτίριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την ημερίδα θα τιμήσει με την παρουσία του και θα χαιρετήσει o Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ενώ έχουν προσκληθεί οι Υπουργοί, οι Βουλευτές, καθώς επίσης άλλοι πολιτειακοί παράγοντες και φορείς που εμπλέκονται με την Έρευνα.

Σκοπός της Ημερίδας είναι να ενημερώσει την κυπριακή πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Κύπρο, τη συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και να προτείνει ιδέες για την παραπέρα ανάπτυξή της στο πλαίσιο των τοπικών και διεθνών εξελίξεων.

Οι θεματικές ενότητες, οι οποίες θα συζητηθούν, καθώς επίσης οι ομιλητές της Ημερίδας έχουν ως ακολούθως:

Επιστήμη, Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κύπρο: Προοπτικές και Προκλήσεις
Ομιλητής: Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Βασική Έρευνα και ο Ρόλος της στην Ανάπτυξη

Ομιλητής: Καθηγητής Carlo Rizzuto, Πρόεδρος Sincrotrone Trieste, Καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γένοβα

Η Ερευνητική Δραστηριότητα στην Κύπρο
Ομιλητής: Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Οφέλη στην Ανάπτυξη της Κύπρου

Ομιλητές: Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Προτεραιότητες και Στρατηγικές Ανάπτυξης της Έρευνας
Ομιλητής: Καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Κύπρου

Η Έρευνα ως Μοχλός Εξόδου από την Ύφεση και τη Δημοσιονομική Κρίση Ομιλητής: Αχιλλέας Μητσός, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρώην Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έρευνας)