Κύπρος και Ομοσπονδία, έκδοση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας

Περιλαμβάνει, με απλά και σύντομα λόγια :

  • Τί σημαίνει ομοσπονδία και σε τι διαφέρει από το ενιαίο κράτος
  • Ποια η διαφορά ομοσπονδίας από συνομοσπονδία
  • Η ομοσπονδία στον κόσμο
  • Βασικά χαρακτηριστικά ομοσπονδίας
  • Τρόποι δημιουργίας ομοσπονδίας
  • Γιατί δεχθήκαμε την ομοσπονδία το 1977 ενώ προηγουμένως την απορρίπταμε
  • Ποια είναι η διεθνής πρακτική
  • Τι σημαίνει ο όρος διζωνική ομοσπονδία
  • Διζωνική ομοσπονδία και βασικές ελευθερίες
  • Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ ομοσπονδίας και περιφερειών κλπ

Διαβάστε το φυλλάδιο, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, σε μορφή pdf