Διοργάνωση παράστασης αφήγησης στα πλαίσια του Προγράμματος:
«Οι Ιστορίες Ξυπνούν…» 2009-2010, Η παραδοσιακή τέχνη της αφήγησης και η αναβίωσή της στις μέρες μας
Το πρόγραμμα «Οι Ιστορίες Ξυπνούν…» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου και το δημιουργό και εμπνευστή του, Δρ. Στέλιο Πελασγό. Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη της εξάρτησης, μέσω του πολιτισμού, της τέχνης και της αφήγησης.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος και σε συνεργασία με την ΠΟΕΔ Λευκωσίας, διοργανώνεται παράσταση αφήγησης με τίτλο «Από ‘δώ και από ‘κεί…παραμύθια που μου έχουν πει…», προς εκπαιδευτικούς και παιδιά εκπαιδευτικών Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης της επαρχίας Λευκωσίας, από το Δρ Στέλιο Πελασγό, τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010, 17.30 – 18.30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πεύκιος Γεωργιάδης, στη Λευκωσία.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τη διοργάνωση της παραπάνω παράστασης ώστε να την παρακολουθήσουν μαζί με τα παιδιά τους. Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Κωνσταντινίδου, Σύμβουλος Θεμάτων Αγωγής Υγείας, τηλ. 22-800905. Οι δηλώσεις συμμετοχής να αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22-447818, το αργότερο μέχρι τις 12/3/2010.