Το Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων διοργανώνει ανοικτές ημερίδες, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Το πρόγραμμα των ημερίδων, οι οποίες είναι ανοικτές προς το κοινό, είναι το ακόλουθο:

Α. Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010, Λάρνακα, Ξενοδοχείο “Sun Hall”, από τις
7:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.
Ομιλητές/Θέμα:
 Στυλιανός Νεγρεπόντης, Ομότιμος καθηγητής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Θέμα: «Γιατί μαθαίνουμε Μαθηματικά;»
 Γιώργος Τσιάκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων.
Θέμα: «Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο».

Β. Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010, Λευκωσία, Ξενοδοχείο “Holiday Inn”, από τις
7:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.
Ομιλητές/Θέμα:

 Στυλιανός Νεγρεπόντης, Ομότιμος καθηγητής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Θέμα: «Γιατί μαθαίνουμε Μαθηματικά;»

 Γιώργος Τσιάκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Θέμα: «Η διδασκαλία των Μαθηματικών στο δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο».

Γ. Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010, Λεμεσός, Ξενοδοχείο «ATLANTICA-MIRAMARE»,
από τις 7:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.
Ομιλητές/Θέμα:
 Αλέξης Δημαράς, Ιστορικός Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Θέμα: «Προκλήσεις και εξαρτήσεις για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ελλαδικές διαχρονικές εμπειρίες».
 Γιώργος Τσιάκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Θέμα: «Όροι και συνθήκες επιτυχίας μιας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης».

Δ. Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010, Λευκωσία, Ξενοδοχείο “Holiday Inn”, από τις 7:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.

Ομιλητές/Θέμα:
 Αλέξης Δημαράς, Ιστορικός Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Θέμα: «Προκλήσεις και εξαρτήσεις για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ελλαδικές διαχρονικές εμπειρίες».
 Γιώργος Τσιάκαλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Θέμα: «Όροι και συνθήκες επιτυχίας μιας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης».

Οι ημερίδες τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κου Ανδρέα Δημητρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στους λειτουργούς του Γραφείου Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 22893404