“Δημοκρατία στο Σχολείο ή Βία στο Σχολείο. Οι δέκα εντολές κατά της βίας στο σχολείο –  Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα”, Δρ Μιχάλης Παπαδόπουλος – Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος


Επιστημονικός Συντονιστής του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο,

Εισήγηση στο Παγκύπριο Συνέδριο της Προοδευτικής με θέμα ” Ανθρώπινο – Δημοκρατικό Σχολείο : Απάντηση στη βία στο σχολείο”, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο AJAX , στη Λεμεσό, στις 13/03/2010