ΛΑΡΝΑΚΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 / Εγγραφές: 16:30 – 17:00
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σάββατο 17 Απριλίου 2010 / Εγγραφές: 9:00 – 9:30
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περισσότερες Λεπτομέρειες-Αφίσα Συνεδρίου