Η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών χαιρετίζει με ικανοποίηση την κυκλοφορία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, που έρχονται αμέσως μετά την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για τα Αναλυτικά Προγράμματα κυρίου Γιώργου Τσιάκαλου που αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μας. Οι αλλαγές που προωθούνται και οι οποίες είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης και παραγωγικής δουλειάς που έγινε από την Επιτροπή αλλά και τις ομάδες εργασίας που λειτούργησαν τον τελευταίο χρόνο, μας εισάγουν, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό των εισηγήσεων, στην εποχή του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου, που αποτέλεσε το μεγάλο στόχο του Μανιφέστου της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, για την Παιδεία του τόπου μας.
Με την ευκαιρία αυτή συγχαίρουμε τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής για το επίπονο και επιστημονικό έργο που επιτελούν, συστηματικά και αθόρυβα. Τον έπαινό μας απονέμουμε επίσης στις δεκάδες μάχιμων εκπαιδευτικών που εργάστηκαν με ζήλο για να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο που εθελοντικά ανέλαβαν.
Η προσπάθεια, βέβαια, είναι ακόμα στην αρχή της και ο δρόμος θα είναι μακρύς. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η όσο το δυνατό ουσιαστικότερη εμπλοκή των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα πρέπει να αγκαλιάσουν την όλη προσπάθεια γιατί, είναι αυταπόδεικτο, καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δάσκαλοι θα πράξουν και πάλι το καθήκον τους και θα προωθήσουν τις αλλαγές. Ο ίδιος ο κύριος Τσιάκαλος έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για ενίσχυση του δασκάλου και έχει περιλάβει ως παράμετρο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης τη μείωση του διδακτικού χρόνου του δασκάλου της τάξης στο Δημοτικό, για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, που όλοι οραματιζόμαστε, για το καλό των παιδιών μας και την πρόοδο της κοινωνίας μας.
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ από την αρχή στήριξε την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Ακόμα και τότε που κάποιοι χλεύαζαν… Τώρα, πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν τα θετικά της όλης προσπάθειας και αυτό μας χαροποιεί, γιατί πιστεύουμε ότι θα πάμε ακόμα πιο μπροστά αν υπάρξει συλλογικότητα και υπευθυνότητα από όλους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε για την Παιδεία και την υλοποίηση των στόχων της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης : το σύγχρονο, δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, το σχολείο της χαράς και της δημιουργίας .