Ανοιχτή συζήτηση Γραφείου Παιδείας ΑΚΕΛ “Νέα Αναλυτικά Προγράμματα : Στην καρδιά της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης” :


Το Γραφείο Παιδείας του ΑΚΕΛ διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση με θέμα ” Στην καρδιά της μεταρρύθμισης τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα”, την Τετάρτη 24 Μαρτίου και ώρα 6:30, στη δημοσιογραφική εστία.

Ομιλητές :
Γιώργος Τσιάκαλος,
Κωσταντίνος Χρίστου και
Σταυρούλλα Τσιπλάκου
Χαιρετισμοί : Νίκος Κατσουρίδης, Αντρέας Δημητρίου Άνοιγμα Εργασιών : Χρίστος Χριστοφίδης