Συνέδριο:«Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», 18 και 19 Μαρτίου 2010

Εισηγήσεις και πορίσματα εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα “Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευση στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου”, που έγινε στις 18 Μαρτίου 2010 στη Λεμεσό και στις 19 Μαρτίου 2010 στη Λευκωσία. Στο συνέδριο συμμετείχαν 250 σύνεδροι από τη Δημοτική, τη Μέση Γενική και τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.