Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΕΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2009