Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Οι δάσκαλοι βαθμολογούν τα βιβλία
Τα πορίσματα πανελλαδικής έρευνας παρουσιάστηκαν στην Κύπρο

Προβληματικό χαρακτηρίζεται το βιβλίο της Γλώσσας της Ε’ Δημοτικού καθώς και της Ιστορίας της Στ’ τάξης

Tα πρώτα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εκπαιδευτικοί και σχολικά βιβλία:

Ερευνητικός σχεδιασμός, μεθοδολογίες και συνιστώσες» παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του παγκύπριου εκπαιδευτικού συνεδρίου που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔ στις 20 Μαρτίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσίασε στους δασκάλους της Κύπρου, ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ) Αναστάσιος Εμβαλώτης. Όπως εξήγησε ο ίδιος, αντικείμενο του ερευνητικού εγχειρήματος ήταν η τεκμηρίωση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την υποδοχή και την αξιοποίηση των νέων σχολικών βιβλίων στο δημοτικό σχολείο. Κατά συνέπεια, τόνισε, η συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας είναι να συμβάλει, με βάση τα εμπειρικά στοιχεία που προσκομίζει, στην τεκμηρίωση του τρόπου υποδοχής και θεώρησης των νέων σχολικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς