Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, κατά την επόμενη σχολική χρονιά, 2010/2011, θα υπάρξουν εκπαιδευτικές ανάγκες για τα κατεχόμενα σχολεία του Ριζοκαρπάσου στις πιο κάτω ειδικότητες:

ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Δάσκαλοι
  • Νηπιαγωγοί
  • Ειδικοί Εκπαιδευτικοί (Λογοθεραπεία)
  • Eιδικοί Εκπαιδευτικοί (Ειδικών μαθησιακών, νοητικών, λειτουργικών και προσαρμοστικών δυσκολιών
Τονίζεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους κατέχουν μόνιμη θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε ορισμένες ειδικότητες τυχόν έκτακτος διορισμός δυνατόν να είναι για μερική απασχόληση.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με ιδιόχειρη επιστολή στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010.