Έντιμοι Κύριοι,

Αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης δικαιώματος στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα στους δημόσους υπαλλήλους για υποβολή υποψηφιότητας ως πρόεδροι ή μέλη κοινοτικών συμβουλίων ή δημοτικών συμβουλίων θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Η ΠΟΕΔ πιστεύει πως η υφιστάμενη κατάσταση και πρακτική γύρω από τα πολιτικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών δεν αρμόζει σε μια δημοκρατική χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε αναχρονισμό και οπισθοδρόμηση για ένα κράτος δικαίου να αποκλείει ουσιαστικά από τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα υπόλοιπα αιρετά σώματα, τον εκπαιδευτικό κόσμο και γενικότερα τους δημόσιους υπαλλήλους.

2. Θέση μας είναι πως οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και δεν μπορεί να μετατρέπονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας μέσα στην ίδια τη χώρα τους. Όταν αλλοδαποί παίρνουν την κυπριακή υπηκοότητα και έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα είναι για μας αδιανόητο να μη συμβαίνει το ίδιο και με τους εκπαιδευτικούς μας.

3. Οι εκπαιδευτικοί, και γενικότερα οι δημόσιοι και ημικρατικοί υπάλληλοι, θα πρέπει να μπορούν να εκλέγονται στο αξίωμα του κοινοτάρχη, κοινοτικού συμβούλου και δημοτικού συμβούλου διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση και την εργασία τους στην εκπαίδευση.
4. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκλέγονται σε θέση δημάρχου ή βουλευτή και να τους παραχωρείται εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές (για λόγους δημοσίου συμφέροντος) για το διάστημα που θα εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία εκλέχθηκαν. Με τη λήξη της θητείας τους στο δημαρχιακό ή βουλευτικό αξίωμα να δικαιούνται επιστροφή στην εκπαίδευση.
Η υπηρεσία τους στο δημαρχιακό/βουλευτικό αξίωμα να αναγνωρίζεται ως υπηρεσία στην εκπαίδευση και στη θέση που κατείχαν όταν είχαν πάρει τη σχετική εκπαιδευτική άδεια. Αυτή η πρακτική ακολουθείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνουμε πως η ΠΟΕΔ θεωρεί προσβολή προς τα μέλη της τη συνεχιζόμενη άρνηση της πολιτικής ηγεσίας του τόπου να μην τους αναγνωρίζει πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Επιπλέον είναι για μας αναχρονισμός να χρειάζεται κάθε φορά να αναπτύσσουμε σχετικά επιχειρήματα για θέματα που στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες είναι αυτονόητα.
Ως Εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερες ευαισθησίες σε σχέση με την εξασφάλιση απρόσκοπτης δυνατότητας στα μέλη μας, για προσφορά στα κοινά του τόπου, αναμένουμε, όπως αντικρίσετε επιτέλους θετικά τις πιο πάνω θέσεις μας και προχωρήσετε στις απαραίτητες αλλαγές, έτσι που να μη νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας στον ίδιο τον τόπο μας.
Σας ευχαριστούμε
Δημήτρης Μικελλίδης Κων/νος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Γ. Γραμματέας