“ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ”  “Περιοδικός διάλογος με τους εκπαιδευτικούς”

Εκδίδεται από την Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

(Απρίλιος 2010)

Α’ μέρος (σελ. 1-8)
Β΄ μέρος (σελ. 9-16)