Η ΕΕΥ ανακοίνωσε μεταθέσεις Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης :

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΥ :

“Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Μεταθέσεων (ΚΔΠ 212/87, Κανονισμός13(6)), οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτερά, 24η Μαϊου 2010, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας μόνο ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.”

Μονάδες Μετάθεσης Προδημοτικής Εκπαίδευσης 2010

Μονάδες Μετάθεσης Δημοτικής / Ειδικής Εκπαίδευσης 2010

Κανονισμοί Μεταθέσεων

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ