ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ«Κριτικός γραμματισμός και νέα αναλυτικά προγράμματα: Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος»

Ημερίδα

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010, 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου

8:30-9.00 Εγγραφές

9:00 – 9:30 Χαιρετισμοί
9:30-10:00 Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας
Σωφρόνης Χατζησαββίδης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
10:00-10:20 Διάλειμμα
10:20-10:50 Κριτικός γραμματισμός και επεξεργασία κειμένων
Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
10:50-11:20 Κριτικός γραμματισμός: λειτουργική αξιοποίηση της δομής της γλώσσας
Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
11:20-11:40 Διάλειμμα
11:40-12:10 Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του νέου Α.Π. Σπουδών Λογοτεχνίας στη δημόσια εκπαίδευση,
Αφροδίτη Αθανασοπούλου, Δρ. Φιλολογίας, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου Α.Π. Λογοτεχνίας
12:10-12:40 Το παπί, η πατάτα και η Λόλα: Κριτικός γραμματισμός και η διδασκαλία της γλώσσας στην πρώτη τάξη του δημοτικού
Έλενα Ιωαννίδου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
12:40- 13:00 Διάλειμμα
13:00-14:00 Παράλληλα εργαστήρια: Πρακτικές εφαρμογές
1. Ανάλυση κειμένων – γραπτός λόγος (Τ. Κωστούλη)
2. Αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας – προφορικός λόγος (Σ. Τσιπλάκου και Ε.Παπανικόλα)
3. Λογοτεχνία (Α. Αθανασοπούλου)
4. Κριτικός γραμματισμός και πολυτροπικότητα στη διδασκαλία κειμένων (E. Ιωαννίδου)
5. Κριτικός γραμματισμός στην πρώτη τάξη δημοτικού (E. Κυριακίδη)
6. Λογοτεχνικός γραμματισμός: Η θέση της δημιουργικής γραφής (E. Ξενή)

Δήλωση Συμμετοχής

(Η δήλωση θα πρέπει να επιστραφεί με φαξ (22894487, υπόψη Έλενας Ξενή) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (glossa@ucy.ac.cy), μέχρι την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010)