Γενική τοποθέτηση στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γ.Α. ΠΟΕΔ (27 Μαΐου 2010)