Η Στατιστική Υπηρεσία έχει ανακοινώσει το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Μάιο.

Ενώ μας απομένει ένας μήνας για να υπολογίσουμε το τιμαριθμικό επίδομα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι από 01/07/2010 θα προβούμε σ’ ένα σενάριο με το Δείκτη του Ιούνη να παραμείνει στα ίδια επίπεδα του Μάη, σενάριο που πιστεύουμε δεν θα διαφέρει και πολύ από το τελικό αποτέλεσμα.

Με βάση τους υπολογισμούς μας το τιμαριθμικό επίδομα από 01/07/2010 θα αυξηθεί κατά 0,8% στο σύνολο του μισθού, ενώ στο βασικό μισθό η αύξηση θα είναι 3,16%.

Ως εκ τούτου το συνολικό τιμαριθμικό επίδομα θα φθάσει το 298,48% σε σύγκριση με 295,32% που είναι σήμερα.

Ενσωματώνοντας τώρα το 220% του τιμαριθμικού επιδόματος (για όσους εργοδότες έχουν προβεί σε τέτοια ενσωμάτωση) το τιμαριθμικό επίδομα θα αυξηθεί από 23,54% που είναι σήμερα στο 24,53%.

Γραφείο Ερευνών και Μελετών ΠΕΟ