Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 18.6.2010, δημοσιεύεται προκήρυξη για μία (1) θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής) στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 18 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου 2010.