Η διεύρυνση του κατάλογου διοριστέων δασκάλων

Ο κατάλογος διοριστέων δασκάλων όλο και μεγαλώνει. Ήταν κάτι το αναμενόμενο από το 2001, χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν οι πρώτοι αδιόριστοι δάσκαλοι. Μέχρι το 2001 όσοι δάσκαλοι αποφοιτούσαν από παιδαγωγικά τμήματα Κύπρου, Ελλάδας και ορισμένοι της Αγγλίας, απορροφούνταν απευθείας στη δημόσια εκπαίδευση. Οι διάφορες μεταρρυθμίσεις στη δημοτική εκπαίδευση, την τελευταία δεκαετία, οι οποίες δημιουργούσαν νέες ανάγκες για πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, στάθηκαν αδύνατες να απορροφήσουν τη μεγάλη μάζα αποφοίτων δημοτικής εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης μαθητών – υπογεννητικότητα, του μικρού αριθμού αφυπηρετήσεων και του μεγάλου αριθμού αποφοίτων παιδαγωγικών σχολών.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο…