Το ΥΠΠ ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη σειρά τοποθετήσεων και μετακινήσεων :

Κανονισμοί Τοποθετήσεων Μετακινήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Τοποθετήσεων Μετακινήσεων :

“Εκπαιδευτικός που δεν συμφωνεί με την απόφαση της αρμόδιας Αρχής δικαιούται να υποβάλει ένσταση έντος 2 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση των τοποθετήσεων/μετακινήσεων στον τύπο.  Στην ένσταση αναφέρονται και επεξηγούνται τεκμηριωμένα οι λόγοι που τη στηρίζουν.  Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από οποιαδήποτε νέα σειρά τοποθετήσεων/ μετακινήσεων. Νοείται ότι η Π.Ο.Ε.Δ. μπορεί να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για πιθανούς σοβαρούς λόγους που αφορούν ορισμένες από τις ενστάσεις. Νοείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει τους λόγους της μη ικανοποίησης της ένστασής του, αν δεν ικανοποιηθεί σε καμιά από τις επιλογές του. Η Αρμόδια Αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για τους λόγους αυτούς. “
Τα στελέχη της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών είναι στη διάθεσή σας :
Λευκωσία : Απόστολος Σκουρουπάτης 99431467 (Πρόεδρος ΠΟΕΔ Λευκωσίας) / Χριστόφορος Θεοφάνους 99688880 (Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ)

Λεμεσός : Μάριος Ρήγας 99423223 (Γραμματέας ΠΟΕΔ Λεμεσού) / Λάμπρος Στεφάνου 99310517 (Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ)
Λάρνακα : Μάριος Στυλιανού 99356142 / Λάζαρος Αβραάμ 99787472
Πάφος : Κώστας Αρχοντούς 99542627 (Μέλος Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Πάφου)
Αμμόχωστος : Μιχάλης Μάρκου 99684279 (Μέλος Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Αμμοχώστου)
Κερύνεια : Θέκλα Πασχάλη 99571033 (Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ Κερύνειας)
ή με την εκπρόσωπο της Αγωνιστικής Συνεργασίας στην ΠΟΕΔ Λουΐζα Πιττάκαρα 99775764 (Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ)