Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τοποθετήσεις και μετακινήσεις Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης :