Αυξάνεται ο αριθμός των έκτακτων εκπαιδευτικών που θα χρειαστεί να εργοδοτηθούν τη νέα σχολική χρονιά στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Αντίθετα, στη μέση εκπαίδευση οι ανάγκες του υπ. Παιδείας για πρόσληψη έκτακτων καθηγητών παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις εγκεκριμένες θέσεις της περσινής σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα κάποιοι να μένουν φέτος εκτός εκπαίδευσης.
Οι ανάγκες του υπ. Παιδείας σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό τέθηκαν την περασμένη Τετάρτη υπό μορφή πρότασης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο και ενέκρινε τις προσλήψεις. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι οι γενικές ανάγκες παρουσιάζουν μικρή μείωση, η οποία επηρεάζει τη μέση γενική εκπαίδευση.
Αύξηση στη Δημοτική
Για τη δημοτική/ειδική εκπαίδευση το υπ. Παιδείας επεσήμανε στην πρότασή του ότι χρειαζόταν να προσληφθούν 428 έκτακτοι δάσκαλοι/ειδικοί δάσκαλοι, πέραν των 4.446 εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό του 2010 θέσεων, και πως οι συνολικές ανάγκες του σχολικού έτους 2010-2011 θα ανέλθουν σε 4.874 δασκάλους/ειδικούς δασκάλους. Όσο για την προδημοτική, επεσήμανε ότι χρειάζεται η πρόσληψη 141 έκτακτων νηπιαγωγών, πέραν των 566 εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό του 2010 θέσεων. Οι συνολικές δηλαδή ανάγκες του σχολικού έτους ανέρχονται σε 707 νηπιαγωγούς.
Συγκρίνοντας τις περσινές ανάγκες σε εκτάκτους με τις ανάγκες της σχολικής χρονιάς 2010-2011, προκύπτει, πάντως, ότι φέτος αυτές είναι αυξημένες κατά 60 δασκάλους και 24 νηπιαγωγούς.
Σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, η αύξηση των αναγκών σε έκτακτο προσωπικό στη δημοτική/προδημοτική οφείλεται κυρίως στη μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών στην Στ΄ τάξη στους 25. Σημειώνεται ότι με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου στην Στ΄ τάξη Δημοτικού ολοκληρώνεται η μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών κατά τμήμα στους 25 σε όλες τις τάξεις και υλοποιείται μια από τις βασικές δεσμεύσεις του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πέρα, όμως, από τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, η αύξηση των αναγκών σε έκτακτους νηπιαγωγούς οφείλεται, σύμφωνα με το υπ. Παιδείας, και στην αυξητική τάση που παρατηρείται στη φοίτηση παιδιών σε δημόσια νηπιαγωγεία, αλλά και στις ανάγκες στελέχωσης των πέντε νέων νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-2011.
Μείωση στη Μέση
Σε ό,τι αφορά στη μέση γενική εκπαίδευση, το υπ. Παιδείας ανέφερε στην πρότασή του ότι χρειαζόταν η πρόσληψη 860 έκτακτων καθηγητών, πέραν των 5.496 εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό του 2010 θέσεων. Οι συνολικές, δηλαδή, ανάγκες του νέου σχολικού έτους θα ανέλθουν σε 6.356 καθηγητές. Για τη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση το υπ. Παιδείας ζήτησε την πρόσληψη 54 έκτακτων καθηγητών/εκπαιδευτών, πέραν των 488 εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό θέσεων.
Συγκρίνοντας τις εγκεκριμένες θέσεις εκτάκτων για το σχολικό έτος 2009-2010 με τις φετινές ανάγκες σε έκτακτο προσωπικό, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μείωση κατά 109 εκπαιδευτικούς της μέσης γενικής εκπαίδευσης.
Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν γενικά για τη δημοτική και για τη μέση/τεχνική εκπαίδευση προκύπτει ότι οι συνολικές ανάγκες του υπ. Παιδείας σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2010-2011 παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με πέρσι κατά 22 θέσεις.

Πηγή : Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ