Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου η Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΕΔ θα συζητήσει μαζί με το Υπουργείο Παιδείας τις εισηγήσεις του ΥΠΠ για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθώς και τις εισηγήσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΄Νέα Αναλυτικά :

Διαβάστε την εισήγηση του ΥΠΠ Παιδείας για Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τα Νέα Αναλυτικά