Η Παγκύπρια Συνδικαλιστική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Προοδευτικής- Αγώνα, θεωρεί λανθασμένη, αντισυνδικαλιστική και αντικαταστατική την πράξη του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΠΟΕΔ να υποβάλουν παραίτηση στις κινήσεις τους! χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής Γραμματείας και το Δ.Σ της Οργάνωσης.