10/09/2010 : Η ΕΕΥ ανακοίνωσε σήμερα 10/09/2010 μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής εκπαίδευσης
Μεταθέσεις, διορισμοί επί δοκιμασία και με σύμβαση Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Μεταθέσεις και διορισμοί με σύμβαση Ειδικής Εκπαίδευσης