Τοποθέτηση για ωρολόγιο πρόγραμμα

26.8.2010

Η Αγωνιστική Συνεργασία μετά από διεξοδική συζήτηση και έντονο προβληματισμό κατέληξε ότι το σενάριο Γ΄από τα τρία προτεινόμενα, πλεονεκτεί σε σχέση με τα άλλα σενάρια για τους ακόλουθους λόγους:
1. Θεσμοθετείται χρόνος για συγκέντρωση των παιδιών για ανακοινώσεις, βραβεύσεις , ενημέρωση ή και άλλες δραστηριότητες που θα αποφασίσει ο διδασκαλικός σύλλογος. Δίνεται έστω και για ένα εικοσάλεπτο η δυνατότητα στα σχολεία να λειτουργήσουν αυτόνομα και να αξιοποιήσουν το χρόνο προς όφελος της καλής λειτουργίας του σχολείου και των παιδιών.
2. Το πρόγραμμα αυτό έχει περισσότερα σαραντάλεπτα και αποφεύγονται τα προβλήματα που θα προέκυπταν με τα σαρανταπεντάλεπτα. Πιστεύουμε ότι όση προσπάθεια κι αν γίνει να συνδυαστούν με τα τριανταπεντάλεπτα δε θα είναι δυνατό να γίνεται αυτό σε αρκετά σχολεία, λόγω πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν είτε από τη μέρα που έχουν τα σχολεία κάποιους επισκέπτες, είτε λόγω του χρόνου που δίνεται για θηλασμό, είτε λόγω άλλων παραγόντων.
Πιστεύουμε βέβαια πως αν επιστρέψουμε στις 35 διδακτικές περιόδους τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο ομαλά, γιατί δε θα υπάρχει η διαφοροποίηση της Παρασκευής. Ο χρόνος για το δάσκαλο του τμήματος μπορεί να εξευρεθεί με επιπλέον διορισμούς. Καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει με μηδενικό κόστος κι ακόμα και στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και οφείλει να εξεύρει τα μέσα για να την κάνει σωστά. Άλλωστε το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί θα επηρεάζει για πολλά χρόνια μαθητές και εκπαιδευτικούς και δεν πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις που να δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, απλά για να πετύχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος.
Εισηγήσεις
1. Η εμπέδωση θα ήταν καλύτερα να είναι πέντε περιόδους, τουλάχιστον για την πρώτη και δευτέρα τάξη ώστε να γίνεται κάθε μέρα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο βασικό είναι τα παιδιά να ξεκινήσουν σωστά το σχολείο και να έχουν όσο το δυνατό λιγότερα κενά από τις πρώτες τάξεις, αφού βιώνουμε κάθε χρόνο το γεγονός ότι τα κενά αυτά μεταφέρονται και στις μεγαλύτερες τάξεις, δυσκολεύοντας δραματικά την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών.
2. Στην τρίτη και τετάρτη τάξη θα ήταν καλύτερα να έχουμε δύο περιόδους Αγωγή Ζωής και μια περίοδο στην Ε΄και ΣΤ΄τάξη επιπλέον από την Αγωγή Υγείας που είναι ένα κομμάτι μόνο της Αγωγής Ζωής. Ο χρόνος τόσο για την εμπέδωση στις δύο πρώτες τάξεις όσο και για την Αγωγή Ζωής στις Γ-Στ΄να εξοικονομηθεί μειώνοντας το χρόνο των Θρησκευτικών, αφού η Αγωγή Ζωής είναι μάθημα πολύ συναφές που καλλιεργεί σωστή στάση ζωής και σεβασμό τόσο στην προσωπικότητα του ατόμου όσο και προς τους συνανθρώπους, αξίες και αρετές που αποτελούν βασικό άξονα της θρησκευτικής αγωγής.
3. Στις τάξεις Α’-Γ’ θα ήταν καλύτερα να έχουμε τρεις περιόδους Φυσική Αγωγή, όπως αυτό ίσχυε στην αρχική εισήγηση για το ωρολόγιο πρόγραμμα. Έχει αποδεικτεί τόσο ερευνητικά όσο και εμπειρικά, η μεγάλη σημασία του μαθήματος της ΦΑ, για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων. Ο χρόνος για τη ΦΑ μπορεί να εξοικονομηθεί μειώνοντας το χρόνο του μαθήματος της Γεωγραφίας για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οι στόχοι του μαθήματος της Γεωγραφίας καλλιεργούνται σε μεγάλο βαθμό και στα πλαίσια της Αγωγής Ζωής.
4. Αν βεβαίως επιστρέψουμε στις 35 περιόδους τότε δε θα χρειαστεί να πάρουμε χρόνο για τις αλλαγές που προτείνουμε στις εισηγήσεις 1 και 2, γιατί ο χρόνος αυτός θα προκύψει από τη μια επιπλέον περίοδο.
Για Αγωνιστική Συνεργασία

Η αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ
Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα