Σύντομη παρουσίαση της αναθεωρημένης πρότασης για το νέο σχέδιο αξιολόγησης, από την Αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔ, Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα