«Αναπτύσσοντας την Ιστορική Κατανόηση»

Παρασκευή , 22 Οκτωβρίου 2010, & Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010
Χώροι διεξαγωγής:
Ινστιτούτο Goethe
Κέντρο Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας Κύπρου(CCMC)
Κέντρο JW Fulbright
(Όλοι οι χώροι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην ελεγχόμενη από τα Η.Ε περιοχή του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας)

Η εκδήλωση επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών- Δράση για Συνεργασίας και Εμπιστοσύνη.

Δήλωση Συμμετοχής
Πρόγραμμα Συνεδρίου
Βιογραφικά Ομιλητών

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ