Τοποθέτηση για εισηγήσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα νέα αναλυτικά

Ως Αγωνιστική Συνεργασία θεωρούμε ότι η επιμόρφωση είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχημένη εισαγωγή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε τις εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή της που φαίνεται ότι της προσδίδουν τη δέουσα σημασία. Στα θετικά τους προσμετρούμε το σχεδιασμό σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις που θέλουν την επιμόρφωση να διαφοροποιείται ανάλογα με τους αποδέκτες (επιμόρφωση στελεχών, διευθυντών, υποστηρικτών και μάχιμων εκπαιδευτικών) και να συνεχίζεται σε βάθος χρόνου ως μια ατέρμονη διαδικασία στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση και ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι η επιμόρφωση θα γίνει σε εργάσιμο χρόνο κάτι που ήταν πάντοτε θέση της ΠΟΕΔ. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η μη αποστολή αντικαταστατών στα σχολεία για τις μέρες που θα απουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί δημιουργεί προβλήματα που ωστόσο θα μπορούσαν να μετριαστούν με διάφορους τρόπους.
Ευελπιστούμε ότι η επιμόρφωση θα είναι ποιοτική γιατί αυτό είναι που έχει ουσιαστικά σημασία, ώστε να μπορεί να πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητα της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού καθώς και τα ωφέλη που θα προκύψουν. Αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά στην υιοθέτηση των Nέων Α.Π. ως ενός νέου δυναμικού εργαλείου εργασίας.

Εισηγήσεις:

Διαβάστε Ολόκληρη την Ανακοίνωση