Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, σε χθεσινή του συνεδρία (21/10/2010), αφού επαναξιολόγησε τις εξελίξεις σε σχέση με την πορεία ικανοποίησης των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου (όπως αυτά περιγράφονται σε επιστολή της ΠΟΕΔ προς τον Υπουργό Παιδείας, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2010) και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν εξέδωσε την οποιαδήποτε απάντηση εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, προχώρησε στην εξαγγελία σειράς μέτρων (δημοσιογραφική διάσκεψη, συνάντηση με Συνομοσπονδία Γονέων, έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τους γονείς, αποχή από τα συνέδρια του ΥΠΠ που δεν αφορούν στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα, διεξαγωγή Επαρχιακών Γενικών Συνελεύσεων για ενημέρωση και λήψη απόφασης για κλιμάκωση των μέτρων).
Αν και τα μέτρα σε σχέση με τα εκκρεμούντα αιτήματα του κλάδου αποσυνδέθηκαν από τα αιτήματα που αφορούν στην Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (Αναλυτικά Προγράμματα,  Επιμόρφωση για τα νέα ΑΠ, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Αξιολόγηση), στελέχη της ΠΑΔΕΔ και της ΑΚΙΔΑ στήριξαν με έντονο τρόπο τη θέση πως τα δύο θέματα έπρεπε να διασυνδεθούν.  

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο…