Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμου – κοινοποίηση μέτρων
Ανακοίνωση ΠΟΕΔ
Συμμετοχή σε συνέδρια για την επιμόρφωση στα νέα Α.Π. και σε άλλα συνέδρια του ΥΠΠ