Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την 5η Οκτωβρίου, την ημέρα εκείνη που κάθε χρόνο όλοι θυμούνται να πούνε τα καλά τους λόγια για τους εκπαιδευτικούς. Φέτος, ανάμεσα σε άλλα, αναδείχθηκε η σημαντικότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών στην κοινωνική, οικονομική και πνευματική ανοικοδόμηση. Ούτος εις άλλως, κάθε χρόνο τα καλά λόγια για τους εκπαιδευτικούς αφορούν το δάσκαλο ως παιδαγωγό. Τη δύσκολή αυτή δουλειά της αγωγής, της σωστής και γνήσιας αγωγής, η οποία αφήνει τη σφραγίδα του κάθε παιδαγωγού στους μαθητές του και συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους ως ανθρώπινα πλάσματα .
Οι δάσκαλοι, εκτός από παιδαγωγοί, είναι και εργαζόμενοι, και έχουν κάθε δικαίωμα να αγωνίζονται για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, χωρίς όμως να ξεχνούν ποτέ το παιδαγωγικό τους ρόλο. ΝΑΙ, στον επαγγελματία εκπαιδευτικό, ο οποίος ενημερώνεται, επιμορφώνεται, προετοιμάζεται, έχει όραμα, προχωρά μπροστά… και για να τα πετύχει όλα αυτά αγωνίζεται για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Δεν πρέπει μέσα από αυτό τον αγώνα διεκδίκησης καλύτερων συνθηκών εργασίας, να οδηγούμαστε στο άλλο άκρο του “στυγνού επαγγελματία εκπαιδευτικού”, ξεχνώντας την αγωγή, και να ζητούμε «την αποχώρηση της ΠΟΕΔ από το διάλογο για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τη μη συμμετοχή των συναδέλφων στην επιμόρφωση στα Νέα Αναλυτικά».