Το ΥΠΠ απέστειλε σήμερα στην ΠΟΕΔ την απάντησή του στην πρόταση της ΠΟΕΔ για τα Ωρολόγια Προγράμματα. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο σενάρια, τα οποία θα συζητηθούν με την ΠΟΕΔ σε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου :

Πρώτο Σενάριο Ωρολόγιου Προγράμματος
Δεύτερο Σενάριο Ωρολόγιου Προγράμματος