Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί μια νέα οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα μέσα στην οποία τα άτομα αλληλεπιδρούν με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους (γλώσσα, εικόνα, ήχο) σε ένα σύνθετο επικοινωνιακό σύμπαν, καλούνται να εξοικειωθούν με νέες κειμενικές πρακτικές, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα κείμενα δομούν κοινωνικές σχέσεις, αναπαράγουν ρατσιστικές και σεξιστικές θέσεις, προβάλλουν ορισμένους τρόπους θέασης της πραγματικότητας ως «φυσικούς» ή αποδομούν στερεότυπα και κυρίαρχες ιδεολογίες. Αυτό μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού, η οποία εισάγεται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και διαπνέει όχι μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και τα προγράμματα όλων των μαθημάτων του νέου αναλυτικού προγράμματος.

Ολόκληρο το άρθρο