Τα Επαρχιακά Γραφεία ΠΟΕΔ Λευκωσίας – Μόρφου -Κερύνειας οργανώνουν Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά των Δασκάλων στις 20 Δεκεμβρίου 2010 :

Αφίσα Εκδήλωσης
Δήλωση Συμμετοχής