Παρουσίαση του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πολυθέσεων Σχολείων

  • Τι αλλάζει από τη νέα σχολική χρονιά.
  • Ποια μαθήματα εισάγονται
  • Τι περιλαμβάνουν αυτά τα νέα μαθήματα