Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 3.12.2010, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
– Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (7 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (51 θέσεις)
– Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (3 θέσεις)
– Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (2 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (65 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης (4 θέσεις)
– Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (3 θέσεις)
 
Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 3 μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 12 το μεσημέρι, την Δευτέρα 27.12.2010.