Την επιμόρφωση των μάχιμων εκπαιδευτικών για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τριημέρου 21 και 22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Ιδιωτικά Δημοτικά σχολεία Ιδίου τύπου και στα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.
2. Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία Ιδίου τύπου (τρία στο σύνολο παγκύπρια), προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση μέλη ή και το σύνολο του προσωπικού του σχολείου. Η απόφαση εναπόκειται αποκλειστικά στη Διεύθυνση του κάθε σχολείου.
3. Στις περιπτώσεις των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, προσφέρεται η δυνατότητα στις νηπιαγωγούς που εργάζονται σε αυτά να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση, νοουμένου ότι έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Συνδέσμου Γονέων ή του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας ή του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Σωματίου ή της Οργάνωσης, που τους εργοδοτεί. Στις περιπτώσεις που κάποια Κοινοτικά τμήματα θα λειτουργήσουν, επειδή δεν συμφωνεί ο εργοδότης με το κλείσιμο του κοινοτικού τμήματος ώστε η νηπιαγωγός να λάβει μέρος στην επιμόρφωση, το τμήμα θα λειτουργήσει μόνο με τα παιδιά που φοιτούν στο κοινοτικό αυτό τμήμα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η κάθε νηπιαγωγός που θα εργαστεί κατά το τριήμερο αυτό δε θα επωμισθεί την ευθύνη της φύλαξης των παιδιών που φοιτούν στα δημόσια τμήματα τα οποία θα είναι κλειστά με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ενόψει της επιμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός παιδιών σε ένα κοινοτικό τμήμα είναι 25.
4. Επιμόρφωση των νηπιαγωγών που εργάζονται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθεί σε περίοδο που θα ανακοινωθεί αργότερα. Σε αυτή τη περίοδο μπορούν να παρευρεθούν και οι νηπιαγωγοί των κοινοτικών νηπιαγωγείων που δεν θα παρακολουθήσουν την επιμόρφωση κατά την περίοδο 21 και 22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011.
5. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της επιμόρφωσης την περίοδο 21 και 22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011 θα ανακοινωθούν με εγκύκλιο εντός της εβδομάδας