Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών των εκπαιδευτικών, έχουν αποφασιστεί οι πιο κάτω ρυθμίσεις όσον αφορά στην επιμόρφωση στα ειδικά θέματα:
22 Δεκεμβρίου 2010:
Επαρχία Λευκωσίας:
1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Ιστορία» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Ε΄)
2. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγραφία)» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Ζ΄)
3. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Αγγλικά» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Δ΄)
4. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Απόστολος Λουκάς)
5. Δημιουργία επιπρόσθετης ομάδας για το μάθημα «Αγγλικά» με 170 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Στ΄)
7 Ιανουαρίου 2011:
Επαρχία Λευκωσίας:
1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Ιστορία» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Αγλαντζιά Στ΄)
2. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου (Γεωγραφία)» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Καϊμακλί Γ΄ Κ.Β.)
3. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων στο μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» κατά 50 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Απόστολος Λουκάς)
4. Δημιουργία επιπρόσθετης ομάδας για το μάθημα «Αγωγή Υγείας-Οικιακή Οικονομία» με 170 θέσεις (επιμορφωτικό κέντρο: Λακατάμεια Στ΄).
Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί σε κάποιο μάθημα παρακαλούνται όπως το πράξουν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η οποία περιγράφεται στην ταυτάριθμη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 10/12/2010. Υπενθυμίζεται ότι εγγραφές στην πλατφόρμα μπορούν να γίνονται μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2010.