Παρουσιάσεις, άρθρα, σημειώσεις και υλικό που δόθηκε από τους επιμορφωτές στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.

Αναλυτικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Παρουσίαση για τη Φιλοσοφία των Ν.Α.Π. 1

Παρουσίαση για τη φιλοσοφία των Ν.Α.Π. 2

Διαβάστε τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα