Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι σε πρόσφατη απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραχωρήσει επιχορήγηση στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου για αγορά καινούριου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο κάτω δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για κάθε ενδιαφερόμενο:
 
1. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011 στην Β’ τάξη Δημοσίου Γυμνασίου ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και οι μαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυμνασίων.
2.Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται στα €300 και θα καταβάλλεται στους κηδεμόνες των δικαιούχων μαθητών ή στους ενήλικες μαθητές των Εσπερινών Σχολείων, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαδικασία αγοράς που ακολουθούν.
3.Κατευθυντήριες γραμμές αγοράς:
3.1.Το μέτρο θα καλύψει την επιχορήγηση μόνο της αγοράς καινούριου φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (τύπου laptop) που συνάδει με όλες τις σχετικές πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας και είναι συμβατός με τις ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μαζί με το συνοδευτικό λογισμικό σύστημα.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
1.Μητρική Κάρτα
Υποστηριζόμενα Είδη Μνήμης RAM
DDR2 SDRAM 667Mhz
Μνήμη RAM
2 GB
2.Σκληρός Δίσκος
Μέγεθος
160GB
3.Εσωτερικός Ψηφιακός Οδηγός (Optical Drive)
Είδος
DVD±RW Dual layer
4.Οθόνη
Διαγώνια Ορατή Επιφάνεια
15,4’’
Τεχνολογία
WXGA (ανάλυση 1280 x 800)
5.Μικροεπεξεργαστής
Εσωτερική Συχνότητα Ρολογιού (GHz)
2.0 GHz ή 1.6 GHz με τεχνολογία dual core
6.Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM)
Μέγεθος Προσφερόμενης
2 GB
7.Συνδέσεις
WLAN
WiFi 802.11 a/b/g
LAN 10/100 MB
8.Επαφές
USB (2.0) 2
9.Λογισμικά
Λειτουργικό Σύστημα
Windows VISTA Home Basic Edition ή Windows 7 Premium Edition, τελευταία έκδοση εγκατεστημένο πριν την παράδοση
10.Εγγύηση από πωλητή Χρόνια 2
3.2.Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται το φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από προμηθευτή/ εταιρία πώλησης της δικής τους επιλογής.
3.3.Για την επιχορήγηση θα γίνονται δεκτές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη τις 20 Δεκεμβρίου 2010, ημερομηνία λήψης της απόφασης και μέχρι τις 31 Αυγούστου 2011 τελευταία ημερομηνία του τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
4.Διαδικασία:
4.1.Κάθε δικαιούχος μαθητής θα παραλαμβάνει από το σχολείου του επιστολή που επεξηγεί τις βασικές πτυχές του σχεδίου παραχώρησης της χορηγίας, τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους κηδεμόνες ή τους ενήλικες μαθητές των Εσπερινών Σχολείων και τον προμηθευτή/ εταιρία πώλησης (Βεβαίωση Συμβατότητας Υπολογιστή με ελάχιστες προδιαγραφές και Βεβαίωση Δικαιούχου), όπως επίσης και βεβαίωση φοίτησης, κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011,στη Β’ τάξη Δημόσιου Γυμνασίου ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, εγκεκριμένου από το ΥΠΠ, καθώς και στην Προπαρασκευαστική Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου.
4.2.Στη συνέχεια, κάθε δικαιούχος θα προβαίνει στην αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από προμηθευτή/ εταιρία πώλησης της επιλογής του.
4.3.Μετά την αγορά, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένες τις πιο πάνω βεβαιώσεις, μαζί με το πρωτότυπο τιμολόγιο και την απόδειξη πληρωμής στις γραμματείες των σχολείων τους, οι οποίες θα τις προωθούν στις οικείες Σχολικές Εφορείες στην περίπτωση των μαθητών των Δημόσιων Γυμνασίων και Εσπερινών ή στο Διευθυντή του Ιδιωτικού Σχολείου στην περίπτωση των μαθητών των Ιδιωτικών Σχολείων Μ.Ε. (σημ.: Τα πιο πάνω πρέπει να προσκομίζονται και σε περίπτωση αγοράς του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το διαδίκτυο ή από χώρα του εξωτερικού).
5.Σημειώνεται ότι, το σχετικό τιμολόγιο ή/και η απόδειξη είσπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
5.1.Όνομα και αριθμό ταυτότητας κηδεμόνα
5.2.Όνομα, αριθμό ταυτότητας και αριθμό μητρώου μαθητή
5.3.Ημερομηνία αγοράς
5.4.Χαρακτηριστικά του προϊόντος (Κατασκευαστής, Μοντέλο/Ονομασία προϊόντος)
5.5.Όνομα και Υπογραφή Εκδότη του τιμολογίου και της απόδειξης είσπραξης
5.6.Λογότυπο της εταιρείας
5.7.Περίοδο εγγύησης
6.Η οικεία Σχολική Εφορεία/ Διεύθυνση του Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης θα προβαίνει στον έλεγχο των πιο πάνω στοιχείων και θα εκδίδει τις επιχορηγήσεις υπό μορφή επιταγής στο όνομα του κηδεμόνα του δικαιούχου μαθητή ή του ενήλικα μαθητή στην περίπτωση των μαθητών των Εσπερινών Σχολείων.
7.Σε περίπτωση που η απόδειξη ή/και το τιμολόγιο που προσκομίζεται υπερβαίνει το ποσό των €300, η επιχορήγηση θα καλύπτει μόνο το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή €300. Η σχετική επιταγή θα αναγράφει το ποσό της επιχορήγησης και όχι της αγοράς.
8.Σε περίπτωση που η αγορά έχει μικρότερο κόστος από το ποσό της Υπουργικής Απόφασης, τότε στην επιταγή θα αναγράφεται το ακριβές ποσό της αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 22800875 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, http:www.moec.gov.cy.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2010