Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα του Σχεδιασμού Τεχνολογίας αλλά και της Επιστήμης. Το υλικό είναι προσφορά της εταιρείας RE-TECH ,Τηλ: 25-107806,Φαξ: 25-108242,Email: Info@help-teachers.com, Web: http://www.help-teachers.com/

  1. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ- Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
  2. ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ- Ο ΗΛΙΟΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
  3. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
  4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
  5. ΗΛΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
  6. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ- ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
  7. ΑΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ- ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
  8. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΥΡΙΑ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
  9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
  10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όλες οι κατασκευές συνδυάζουν το μάθημα της Επιστήμης και του Σχεδιασμού / Τεχνολογίας.

Ευχαριστούμε την εταιρεία RE-TECH για την προσφορά του υλικού.