Σχέδια Κατασκευών :

  1. Ανεμογεννήτρια με Φωτοβολταϊκό 
  2. Φωτεινός σηματοδότης 
  3. Ηλιακός Συλλέκτης