Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
 
Τον αριθμό των αλλόγλωσσων και αναλφάβητων παιδιών που θα χρειαστούν ενίσχυση κατά την επόμενη σχολική χρονιά, ζητά το υπουργείο Παιδείας από τις διευθύνσεις των Δημοτικών, με απώτερο σκοπό την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Την ίδια ώρα, όμως, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι πρέπει «να δηλωθούν οι πραγματικές ανάγκες» και ως εκ τούτου καλεί τους διευθυντές να φροντίσουν για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν για αποφυγή λαθών και άσκοπης ταλαιπωρίας για τον έλεγχό τους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο «οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις έγιναν στο παρελθόν όσον αφορά τον αριθμό των διδακτικών περιόδων που δόθηκαν στα σχολεία δεν θα επιτραπεί να επαναληφθούν». Σημειώνει ακόμα, ότι σε περίπτωση έγκρισης των νέων ωρολογίων προγραμμάτων, από το Υπουργικό Συμβούλιο, μεγάλο μέρος της ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αναλφάβητους μαθητές θα ενταχθεί στο χρόνο της εμπέδωσης.
Όσον αφορά την απόφαση του Υπουργικού για σκοπούς ενισχυτικής διδασκαλίας των αλλόγλωσσων μαθητών, υπενθυμίζει ότι αυτοί θα χωρίζονται σε δυο επίπεδα: σε αρχάριους και μη.