Η Αγωνιστική Συνεργασία Προοδευτικής Αγώνα, στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, για τη λήψη μέτρων άσκησης πίεσης προς το ΥΠΠ για την ικανοποίηση των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου, τοποθετήθηκε ως εξής :
  • Ζητήσαμε ιεράρχηση των εκκρεμούντων αιτημάτων του κλάδου στη βάση του κόστους εφαρμογής.
  • Απορρίψαμε οποιαδήποτε σύνδεση των μέτρων με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.
  • Απορρίψαμε μέτρα τα οποία επηρεάζουν οικονομικά τα μέλη της ΠΟΕΔ, στο παρόν στάδιο.
  • Εισηγηθήκαμε δυναμικά και κλιμακωτά μέτρα αντίδρασης και διεκδίκησης, στη βάση της δικής μας φιλοσοφίας.
  • Απορρίψαμε τη στάση εργασίας, ως μέτρο αντίδρασης στο παρόν στάδιο.

Διαβάστε την τοποθέτηση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα στις 10/02/2011