Είναι καιρός να δείτε το internet με “άλλο μάτι”. Η ιστοσελίδα μας δεν υποστηρίζει πλέον παλαιότερους browsers γι αυτό τόσο για τη δική σας ευκολία όσο και για την ασφάλεια σας επιλέξτε και εγκαταστήστε ένα από τους  δωρεάν web browsers που θα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο!

http://www.browserchoice.eu/BrowserChoice/browserchoice_el.htm