Χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα στην excel , το οποίο ετοίμασε η Προοδευτική, μπορείτε να υπολογίσετε τις μονάδες προαγωγής σας (όχι μετάθεσης) :